Dotkni se písku informace pro stánkaře

8. – 9. 6. 2018

formulář pro přihlášení :http://www.dotknisepisku.cz/pro-stankare

Pokyny pro stánkový prodej

Stánkový prodej bude umožněn pouze těm subjektům, které splní obchodní podmínky pořadatele, mezi něž patří např.:

 • řádně vyplněný a odeslaný přihlašovací formulář
 • zaplacená faktura v uvedeném datu splatnosti
 • dodržení exkluzivity prodeje piva značky Budvar, pivo Carlsberg, cider
 • umístění stánku na předem vyhrazeném místě
 • pokud je objednáno připojení k elektrické síti, jsou subjekty povinni si přivést vlastní prodlužovací kabely v min. délce 20m

Finanční podmínky pro stánkový prodej

 • cena nájmu je stanovena na období 8.- 9.6. 2018
 • ceny za pronájem uvedené v ceníku jsou ceny minimální a platí i v případě, že velikost stánku bude menší
 • v případě jednodenního nájmu bude účtováno 3/4 z celkové ceny
 • ceny jsou smluvní a výsledná cena bude uvedena na faktuře, kterou subjekt obdrží od pořadatele
 • připojením více stánků na jedno placené místo bude bráno jako porušení nájemních podmínek. V takové případě bude k ceně za připojení účtována smluvní pokuta 1000 Kč
 • konečná cena včetně umístění stánku bude potvrzena po vzájemném odsouhlasení Centrem kutury města Písek a nájemcem.
Sortiment cena za m2 minimální m2 přípojka Minimání cena
ostatní Velké náměstí
Karlova ul.
Řemeslné stánky, keramika, šperky 200.00 Kč 4.00 300.00 Kč 1100.00 Kč 1600.00 Kč
Textil, trička 400.00 Kč 4.00 300.00 Kč 1900.00 Kč 2500.00 Kč
Stánky gastro – jídlo, nápoje 1000.00 Kč 6.00 1500.00 Kč 7500.00 Kč 10000.00 Kč
Stánky s občerstvením drobné sladkosti a jiné pochutiny, káva 700.00 Kč 4.00 300.00 Kč 3100.00 Kč 4500.00 Kč
Pojízdný vozík (např. na hot dogy, cukrovou vatu, kukuřici apod.), prodej balónků 1500.00 Kč 1.00 0.00 Kč 1500.00 Kč 2000.00 Kč
Všechny uvedené ceny jsou ceny konečné