Warning: Undefined array key "start" in /disk_1/www/cz/stankar/www/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/libraries/render.php on line 985

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /disk_1/www/cz/stankar/www/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/libraries/render.php on line 985

Warning: Undefined array key "end" in /disk_1/www/cz/stankar/www/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/libraries/render.php on line 986

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /disk_1/www/cz/stankar/www/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/libraries/render.php on line 986
Domů Events Pouť Prašivá 2019

Pouť Prašivá 2019

Dne 16. 6. 2019 se koná tradiční pouť na hoře Prašivá. Připomínáme, přestože obec není pořadatelem této poutě, pár pravidel pro návštěvníky a prodejce, kteří se chtějí této akce zúčastnit.

Především upozorňujeme, že na Prašivou je zákaz vjezdu! Výjimku z toho zákazu právě po dobu poutě vyřídila pro prodejce a všechny účastníky poutě hromadně obec a je daná Rozhodnutím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Správy CHKO Beskydy. V tomto rozhodnutí je určeno, v kterou dobu lze na Prašivou vyjet, a kdy zde na vrcholu mohou stánkaři pobývat. Rozhodnutí je uvedeno v příloze. Zároveň upozorňujeme všechny prodávající, že v sobotu mohou plochu na Prašivé využívat zdarma, ale v neděli se za každý stánek i odstavené vozidlo platí místní poplatek, který bude přímo na místě vybírat obecním úřadem pověřená osoba. Výše poplatku je dána OZV, která je uvedena na stránkách obce a část týkající se poplatku za využívání veřejného prostranství je také zde v příloze. Upozorňujeme stánkaře, aby dodržovali pořádek, odpadky vyhazovali pouze do košů a kontejneru a využívaný prostor po sobě uklidili. Odvoz odpadků po ukončení poutě zajistí obec a je hrazen právě z vybíraného místního poplatku. V neděli bude pro návštěvníky poutě zajišťováno parkování, takže kromě parkoviště pod Prašivou mohou využít i dočasného parkoviště na Obleskách na pozemcích ve vlastnictví obce, které bude organizováno místním SDH. Cena za parkování je 30,- Kč/auto za celý den. Mapa s vyznačením vyhrazeného pozemku je v příloze.

Doufáme, že tímto upřesněním se podaří zajistit klidný průběh poutě a především příjemně strávený den pro všechny návštěvníky Prašivé.


Organizátor:

Kontakt: 

Místo: Prašivá | Typ akce: Pouť

QR kód