Warning: Undefined array key "start" in /disk_1/www/cz/stankar/www/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/libraries/render.php on line 1041

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /disk_1/www/cz/stankar/www/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/libraries/render.php on line 1041

Warning: Undefined array key "end" in /disk_1/www/cz/stankar/www/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/libraries/render.php on line 1042

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /disk_1/www/cz/stankar/www/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/libraries/render.php on line 1042
Domů Events - Stánkař.cz Pouť Prašivá 2019

Pouť Prašivá 2019

Dne 16. 6. 2019 se koná tradiční pouť na hoře Prašivá. Připomínáme, přestože obec není pořadatelem této poutě, pár pravidel pro návštěvníky a prodejce, kteří se chtějí této akce zúčastnit.

Především upozorňujeme, že na Prašivou je zákaz vjezdu! Výjimku z toho zákazu právě po dobu poutě vyřídila pro prodejce a všechny účastníky poutě hromadně obec a je daná Rozhodnutím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Správy CHKO Beskydy. V tomto rozhodnutí je určeno, v kterou dobu lze na Prašivou vyjet, a kdy zde na vrcholu mohou stánkaři pobývat. Rozhodnutí je uvedeno v příloze. Zároveň upozorňujeme všechny prodávající, že v sobotu mohou plochu na Prašivé využívat zdarma, ale v neděli se za každý stánek i odstavené vozidlo platí místní poplatek, který bude přímo na místě vybírat obecním úřadem pověřená osoba. Výše poplatku je dána OZV, která je uvedena na stránkách obce a část týkající se poplatku za využívání veřejného prostranství je také zde v příloze. Upozorňujeme stánkaře, aby dodržovali pořádek, odpadky vyhazovali pouze do košů a kontejneru a využívaný prostor po sobě uklidili. Odvoz odpadků po ukončení poutě zajistí obec a je hrazen právě z vybíraného místního poplatku. V neděli bude pro návštěvníky poutě zajišťováno parkování, takže kromě parkoviště pod Prašivou mohou využít i dočasného parkoviště na Obleskách na pozemcích ve vlastnictví obce, které bude organizováno místním SDH. Cena za parkování je 30,- Kč/auto za celý den. Mapa s vyznačením vyhrazeného pozemku je v příloze.

Doufáme, že tímto upřesněním se podaří zajistit klidný průběh poutě a především příjemně strávený den pro všechny návštěvníky Prašivé.


Organizátor:

Kontakt: 

Místo: Prašivá | Typ akce: Pouť

QR kód