Warning: Undefined array key "start" in /disk_1/www/cz/stankar/www/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/libraries/render.php on line 985

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /disk_1/www/cz/stankar/www/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/libraries/render.php on line 985

Warning: Undefined array key "end" in /disk_1/www/cz/stankar/www/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/libraries/render.php on line 986

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /disk_1/www/cz/stankar/www/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/libraries/render.php on line 986
Domů Events Pouť Strakonice 2018

Pouť Strakonice 2018

Stánkový prodej bude umístěn do ulice Ellerova od křižovatky s ulicí na Ohradě až k restauraci Hvězda, do ulice Radomyšlská ke křižovatce s ulicí Husova, do ulice Tržní, ulice k Zimnímu stadionu, části ulice Lidická a Velké náměstí. Pro stánky s občerstvením je vymezen prostor v ulici U Náhonu. Pro každé zařízení sloužící pro poskytování prodeje (stánek) je stánkové místo označeno číslem.
Žádáme Vás proto, aby přihlášky byly z Vaší strany vyplněny řádně ve všech údajích a byla přiložena kopie živnostenského oprávnění.
Přihláška musí obsahovat hlavně IČ, přesnou adresu s PSČ, telefonní číslo, e-mail, popis nabízeného sortimentu, můžete přiložit fotografii.
Délka stánku je maximálně 6 m, šířka stánku je minimálně 2 m. Prodej stánkových míst se bude počítat na m² a poplatek se platí za každý započatý m².
Parkování auta za stánkem se bude počítat též na m², podle délky a šířky auta. Parkování auta bude možno pouze v určitých částech uvedených ulic a nesmí omezovat vedlejší prodejce, délka auta nesmí být větší než délka vlastního stánku.
U sortimentu je nutno uvést všechny druhy zboží (pokud bude zjištěno, že prodáváte jiný sortiment, než jste uvedli v žádosti, budete vymístěni).
Přidělená stánková místa nelze reklamovat ani měnit a nebudou nabízeny jiné možnosti na přidělení stánkového místa.
V případě porušení povinností (především nedodržení rozměru stánkového místa, neoprávněného záboru veřejného prostranství, neuposlechnutí příkazů organizátorů prodeje, městské policie apod.) může být povolení k prodeji bez náhrady zrušeno.
Podle Obecně závazné vyhlášky č. 9/2012 je poplatek z místa o pouti za stánek i parkování auta 100 Kč/m²/den.
Při stánkovém prodeji o Václavské pouti se bude prodávat a propagovat výhradně pivo z pivovaru Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice a.s. Při zjištění prodeje jiného piva, než z pivovaru Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice a.s., bude takový prodejce okamžitě vymístěn Městskou policií.
Prodejci občerstvení si zajistí na svůj náklad vlastní odpadkové koše, které musí průběžně vyprazdňovat do přistavených kontejnerů.
Povinností prodejců občerstvení bude zaplatit úhradu za služby spojené s úklidem a odvozem odpadu, a to paušální částkou 1000 Kč /stánek.
Napojení na elektrickou energii a vodu bude možné pouze pro stánky s občerstvením v ulici U Náhonu.
Do výběrového řízení budou zařazeny pouze řádně vyplněné a podepsané přihlášky s přiloženou kopií živnostenského oprávnění a došlé v termínu do 31.5. 2018 .
Výsledek výběru Vám bude sdělen do 31.7.2018 .
Ing. Jitka Šochmanová
vedoucí finančního odboru

Přihláška


Organizátor:

Kontakt: 

Místo: Strakonice | Typ akce: Pouť

QR kód