Warning: Undefined array key "start" in /disk_1/www/cz/stankar/www/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/libraries/render.php on line 985

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /disk_1/www/cz/stankar/www/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/libraries/render.php on line 985

Warning: Undefined array key "end" in /disk_1/www/cz/stankar/www/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/libraries/render.php on line 986

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /disk_1/www/cz/stankar/www/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/libraries/render.php on line 986
Domů Events Prodejní trh při Kopidlnském kvítku 2018 Kopidlno

Prodejní trh při Kopidlnském kvítku 2018 Kopidlno

Informace k rezervaci tržního místa na náměstí v Kopidlně
v době konání Kopidlenského kvítku

Výstava na 25. ročníku Kopidlenského kvítku se uskuteční dne 13. října 2018.

Na tuto akci je nutno místa předem rezervovat, bez potvrzené rezervace není možné prodávat. Tržní místa jsou vyznačena v přílohách č. 1 a 2 těchto informací. Kapacita tržních míst k prodeji z přenosných prodejních zařízení činí 25 – 30, každé o max. rozměrech 4 m x 4 m. V případě prodeje z pojízdných zařízení jsou k dispozici 2 tržní místa. Tržní místo může být obsazeno nejdříve od 6.00 hodin a musí být vyklizeno nejpozději do 18.00 hodin. Poplatek bude vybrán přímo na místě. Každý prodejce má povinnost mít u sebe doklad o zaplacení tržního místa a tržní místo viditelně označit jménem a příjmením nebo názvem firmy, bydlištěm nebo sídlem a identifikačním číslem.

Každý prodejce je povinen při prodeji dodržovat Nařízení města Kopidlna č. 1/2013 o provozu tržiště (tržní řád).

Rezervace probíhá takto:

1. O rezervaci maximálně dvou tržních míst (každého o max. rozměrech 4 m x 4 m) požádá prodejce nejdříve tři měsíce před konáním akce a nejpozději 1 měsíc před konáním akce.

2. Žádost o rezervaci tržního místa, která bude obsahovat veškeré níže uvedené náležitosti, lze přinést osobně v úřední hodiny na Městský úřad v Kopidlně nebo zaslat pouze písemně nebo elektronicky na tyto adresy:
a) Město Kopidlno, náměstí Hilmarovo čp. 13, 507 32 Kopidlno
b) podatelna@kopidlno.cz
c) ID datové schránky: yhvb4z8

3. Žádost o rezervaci musí obsahovat tyto údaje:
a) jméno a příjmení nebo název firmy
b) bydliště nebo sídlo
c) doručovací adresu (pokud se liší od bydliště nebo sídla)
d) IČ
e) kontakt (telefon, e-mail)
f) druh prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb
g) druh prodejního zařízení (stánek, stolek, pojízdné zařízení apod.)
h) nákres záboru vč. manipulačního prostoru s uvedením rozměrů

4. Tržní místa budou přidělována pouze prodejcům, kteří uvedou všechny údaje. Pokud nebude žádost obsahovat všechny údaje, bude prodejce vyzván k doplnění. Do doby doplnění nebude tržní místo přiděleno.

5. Tržní místa budou přidělována podle pořadí došlých žádostí o rezervaci od místa č. 1.

6. Rezervace bude prodejci potvrzována písemně nebo elektronicky nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení žádosti o rezervaci. V potvrzení bude mj. uvedeno číslo rezervovaného místa. V případě, že již budou všechna tržní místa obsazena, bude prodejci tato informace sdělena písemně nebo elektronicky nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení žádosti o rezervaci.


Organizátor:

Kontakt: 

Místo: Kopidlno | Typ akce: Prodejní trhy|Slavnosti

QR kód

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *