Domů Events - Stánkař.cz Řemeslný jarmark ŠENOVSKÝ JARMARK 2023 Šenov

ŠENOVSKÝ JARMARK 2023 Šenov

Příloha č. 1
1

PODMÍNKY PRO ZABEZPEČENÍ AKCE „ŠENOVSKÝ JARMARK 20
23
název akce: ŠENOVSKÝ JARMARK 2023
termín konání akce: 26. 8. 2023
spolupořadatel: město Šenov
místo konání: Šenov, Radniční náměstí, p. č. 65, 66, 3392/5, 67/1, 67/3, 68/4, 68/5, 64/2,
70/3 a 17, vše
k. ú. Šenov u Ostravy, vše vlastník město Šenov; dále komunikace II/473 v
úseku Šenov
střed před budovou Základní školy Šenov, Radniční náměstí 1040 (město
není vlastníkem)

vstupné: akce bez vstupného
o
zahájení prodeje: 26. 8. 2023 od 08:00 hod.
o
zahájení programu: 26. 8. 2023 od 14:00 hod.
o
ukončení akce: 26. 8. 2023 ve 24:00 hod., případně 27. 8. 2023 v 01:00 hod.
POŘADATELSKÁ AGENTURA ZAJISTÍ:

program v době od 14:00 hod. do 24:00 hod., respektive 01:00 hod.
moderátora akce (od 14:00 hod. do 24:00 hod., respektive 01:00 hod.)
pořadatelskou službu
případné občerstvení pro všechny účinkující
velké pódium 12 x 6 m (případně 10 x 7 m) včetně osvětlení a ozvučení
umístění a provoz prodejních stánků na pozemcích p. č. 17, 65, 66, 3392/5, 67/1, 67/3, 68/4,
68/5,
64/2, 70/3, 3392/1, vše k. ú. Šenov u Ostravy; poplatky od prodejců jsou příjmem
pořadatelské agentury

minimálně 4 ks stánků s tradičním jarmarečním zbožím a 2 ks stánků s ukázkou řemesel
nejméně 1 ks zastřešený velký stan se stoly a lavicemi a s dostatečným množstvím občerstvení
8 ks suchých mobilních WC
zábrany a malé ploty v délce cca 50 m
umístění reklamních log sponzorů na hlavním pódiu
grafiku a tisk 100 ks propagačních plakátů formátu A2
vylepení propagačních plakátů k akci mimo k. ú. Šenov u Ostravy
a uhradí poplatky OSA
a uhradí firmě MěPOS, příspěvkové organizaci, Šenov paušální platbu ve výši 10 000 Kč za
zřízení přípojného místa elektrické energie pro stánkové prodejce vč
etně úhrady spotřeby
elektrické energie stánkovými prodejci

Datum

Srp 26 2023
Akce již proběhla

Umístění

Moravskoslezský kraj
QR kód