Warning: Undefined array key "start" in /disk_1/www/cz/stankar/www/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/libraries/render.php on line 986

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /disk_1/www/cz/stankar/www/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/libraries/render.php on line 986

Warning: Undefined array key "end" in /disk_1/www/cz/stankar/www/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/libraries/render.php on line 987

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /disk_1/www/cz/stankar/www/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/libraries/render.php on line 987
Domů Events - Stánkař.cz Svatomartinské hody

Svatomartinské hody

Pravidla registrace

Registrace a následný výběr prodejců na jarmarky je pouze elektronickou formou, v termínech předem zveřejněných na webových stránkách města Zlína.

Zájemce o účast by měl ve vlastním zájmu vyplnit registraci důkladně, v celé její úplnosti, a tak, aby poskytnuté údaje odpovídaly skutečnosti, k doplňujícím informacím využívejte v registračním formuláři poznámky. Zařazení nabídky musí korespondovat s obsahem odpovídající rubriky v ceníku, který je dostupný na webových stránkách města http://bit.ly/2GGpaie.

Pokud zájemce uvede nesprávné či zavádějící údaje, týkající se především nabízeného zboží a jeho původu, vyhrazujeme si právo navýšit na základě zjištěných skutečností dotyčnému prodejci dodatečně výši nájmu dle odpovídajících kategorií uvedených v ceníku. V případě chybějících údajů nebudeme registraci akceptovat.

Registrační kód, který vám bude automaticky po registraci generován bude zaslán na vámi uvedený e-mail, v případě, že e-mail neobdržíte, registrace byla provedena chybně. Prosím o uchování potvrzovacího e-mailu. Na základě registračních kódů je vždy v dostatečném předstihu zveřejněn na webových stránkách města Zlína seznam vybraných zájemců. V seznamu vybraných zájemců je uveden variabilní symbol pro vaši platbu včetně částky, kterou prosíme uhradit nejpozději do aktuálně uvedeného data a to bankovním převodem na účet 3049002/0800, poštovní poukázkou a v neposlední řadě v pokladně MMZ. Doklad potvrzující platbu doručte ihned po uhrazení buď e-mailem na adresu jarmarky@zlin.eu, poštou na adresu Magistrát města Zlína, náměstí Míru 12, 760 01 či osobně. Na základě uhrazené platby bude následně zveřejněn plánek s rozmístěním stánků a přidělením konkrétním prodejcům. Tento seznam bude zveřejněn nejpozději dva dny před jarmarkem. Smlouvy a potřebné dokumenty včetně výjezdových karet budou předány na místě při převzetí stánku nebo v Městském informačním a turistickém středisku.

Ostatní zájemci, kteří nebyli zařazeni jsou dále vedeni jako náhradníci. V případě, že jste se nestihli registrovat v termínu, je možné vaši nabídku zaslat na adresu jarmarky@zlin.eu, kde budete automaticky zařazeni do náhradníků dle pořadí. Vždy uveďte kontakt a podrobný popis nabízeného zboží.

Tato registrace nezaručuje automatickou účast na jarmarku. Pořadatel jarmarků si vyhrazuje právo na výběr prodejců dle tématického zaměření jarmarku a ostatních kritérií.

Ceník jarmarků


Organizátor:

Kontakt: 

Místo: Zlín | Typ akce: Řemeslný jarmark

QR kód