Warning: Undefined array key "start" in /disk_1/www/cz/stankar/www/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/libraries/render.php on line 985

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /disk_1/www/cz/stankar/www/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/libraries/render.php on line 985

Warning: Undefined array key "end" in /disk_1/www/cz/stankar/www/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/libraries/render.php on line 986

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /disk_1/www/cz/stankar/www/wp-content/plugins/modern-events-calendar/app/libraries/render.php on line 986
Domů Events Svatováclavská pouť Velká Bukovina 2018

Svatováclavská pouť Velká Bukovina 2018

Podmínky účasti:

· Řádně vyplněná přihláška, dodaná nejpozději 31.8.2018 elektronickým formulářem na stránkách obce www.velka-bukovina.cz, na e-mailovou adresu :
obec@velka-bukovina.cz
osobně, nebo poštou na adresu: Obec Velká Bukovina, Velká Bukovina 178, 407 29 Velká Bukovina.
· Zaplacena částka za prodejní místo na účet pořadatele nebo hotově do pokladny na OÚ
Velká Bukovina nejpozději 31.8.2018
· Karta prodejce, kterou prodejce obdrží po zaregistrování přihlášky a uhrazení častky
za prodejní místo
Organizace a povinnosti prodejce:

· příjezd a příprava stánků 22.9.2018 od 7:30 (ne dříve), do 9:00 hod.
není možno stavět stánek nebo vymezovat prodejní prostor po zahájení pouti
· po vyložení zboží je nutno vůz odvézt na určené parkoviště(většinou za prodejní stánek)
· umístění stánků určují pořadatelé po kontrole Karty prodejce.
· Kartu prodejce musí mít prodávající po celou dobu prodeje viditelně umístěnou na stánku
· stánky postavené bez souhlasu pořadatele budou vykázány
· stánek vlastní, stánek se střechou, nebo slunečníkem, musí být bezpečný s pevnou konstrukcí
· prodejce bezvýhradně ručí za kvalitu a čerstvost svého zboží, organizátor může žádat o certifikát
nebo doklad o původu zboží
· prodejce je povinen dbát všech pokynů pořadatelů
· prodejce je povinen průběžně udržovat na místě pořádek
· prodejce je povinen provést likvidaci odpadu, který vznikl během prodeje
· prodejce je povinen mít ke každému elektrickému spotřebiči revizní zprávu
· v případě porušení jakýchkoli pravidel bude prodejce vykázán bez náhrady

Poplatky:

· Částka za prodejní místo bude uhrazena na účet u KB č.ú. 15425431 / 0100 pod VS 29092018
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno prodejce (firmy) – pouť.
Částku lze uhradit i hotově do pokladny OÚ Velká Bukovina, na adrese Velká Bukovina 178,
407 29 Velká Bukovina. Úhrada částky za prodejní místo musí být provedena nejpozději 31.8.2018.
· Pokud se prodejce na pouť nedostaví, tato částka je nevratná.
· Po uhrazení částky za prodejní místo bude prodejci vystavena a zaslána Karta prodejce.
· Poplatky za prodejní místo: stánek bez připojení el. proudu 200 ,- Kč
stánek s připojením el. proudu 500 ,- Kč
dílničky—- stánek bez připojení el. proudu 100.-Kč ,- Kč


Organizátor:

Kontakt: 

Místo: Velká Bukovina | Typ akce: Pouť

QR kód