Domů Events - Stánkař.cz Velikonoční jarmark Velikonoční jarmark Hoříněves 2023

Velikonoční jarmark Hoříněves 2023

Velikonoční jarmark

 

Velikonoční jarmark  –  s doprovodným programem

Aktuální termín konání: 2. dubna 2023     /koná se každoročně vždy na Květnou neděli/
 

Plakátek na akci: 

 

Informace pro prodejce a ceník:

 

Místo konání: náves a okolí pod kostelem sv. Prokopa v Hořiněvsi, Památník, rodný dům Václava Hanky
Kontakt: Radmila Kozáková, tel.  723035424, e-mail: kozakova@horineves.cz
Způsob a termíny přihlašování a účasti na akci:
1. Zájemce se přihlásí na webtržišti (www.webtrziste.cz ) do: 27.3. 2023 do 17,00 hod., případně na: výše uvedeném kontaktu.
2. Přihlášený jarmarečník zaujme své prodejní místo do 10,30 hod., na místě v Hořiněvsi.
Podmínky a zásady účasti na akci: 
1. přihlášením k účasti se účastník zavazuje k dodržování zde podepsaných podmínek
2. pořadatel má zájem o tradiční řemeslnou výrobu a preferuje účastníky, kteří zároveň řemeslnou činnost předvádějí; zda přihlašovaná činnost vyhovuje této podmínce je plně na posouzení pořadatele
3. umístění účastníka určuje pořadatel
4. předvádění se rozumí veřejné vykonávání přihlášeného řemesla po celou dobu trvání akce
5. pořadatel může z akce vyloučit účastníka, který nebude dodržovat vyhlášené podmínky účasti nebo se nebude řídit pokyny pořadatele.
Dopravní pokyny: Účastník akce odstaví vozidla na místech určených pořadatelem nejpozději do zahájení akce.
Ceník: Zájemce uhradí přihlašovací poplatek ve výši 100,- Kč/3m.
Po prodejci, který předvádí řemeslo po celou dobu konání akce, nebude poplatek požadován.

Datum

Dub 02 2023
Akce již proběhla
QR kód